Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Fotoalbum Links Video Overzicht v.v.Armada van 1936 tot heden Contact Opgericht 16 juli 1936 Geschiedenis voor Armada v.v.Armada van 1936 - 1940 Voetbal na 1945 Armada van 1996-2000 Armada van 2000-2003 Armada van 2003-2005  Armada van 2005-2006 70 jarig bestaan Voetbal tijdens de oorlog Armada van 1950-1960 Armada van 1960-1970 1970-1976 40 jarig bestaan Armada van 1976-1980 Armada van 1980-1982 Armada van 1986-1990 Armada van 1990-1992 1992-1996 60 jarig bestaan Armada van 2006-2007 Armada van 2008-2010 Armada van 2007-2008 1982-1986 50 jarig bestaan Trainers blikken terug op Armada Veteranen Armada Armada 75 jarig bestaan Armada van 2012-2013 Armada van 2014-2015 

Voetbal na 1945

Voetbal na 1945door Will J.PoulissenNadat Zuid-Limburg was bevrijd door de Amerikanen, die in Grevenbicht wel baseball maar geen voetbal speelden, daagden de Engelsen op. De mannen uit Albion, waar eens de wieg van”King Soccer”stond, bleven ook tijdens de oorlogsbedrijvigheden hun aloude liefde trouw. Vaker dan eens speelde Armada dan ook vriendschappelijke wedstrijden tegen de Engelse militaire elftallen. Om het competitievoetbal niet geheel achterop te laten raken nam voorzitter Tjeu Vencken niettemin het initiatief tot een competitie voor ploegen uit de Maasstreek.De thuiswedstrijden hiervoor vonden plaats op het terrein aan de Julianalaan, dat er intussen nogal kaal bij lag, omdat de Engelse troepen de schutting rond het veld voor allerlei doeleinden gedeeltelijk hadden gesloopt.Het is duidelijk dat Armada in die periode maar moest roeien met riemen die er waren. Zo begon men aan het nieuwe seizoen 1945-1946 met 68 actieve senioren, 19 junioren en 12 donateurs. Een verlies betekende het wegvallen van Jean Savelkoul, die na een lang en geduldig gedragen lijden overleed. Het waren voor Armada geen prettige tijden, maar toch werd er in oktober 1945 feest gevierd. Men wilde met dit feest de clubgeest stimuleren en tevens afscheid nemen van Sjang Tholen, die als aanvoerder van het eerste elftal vele jaren een hechte steunpilaar was geweest.In oktober 1945 begonnen verder de wekelijkse trainingen met het oog op de nieuwe competitie. Zij stonden onder leiding van bondstrainer Brink, die de leden in het patronaat conditioneel ging voorbereiden. De opkomst van de leden was aanvankelijk goed, maar geleidelijk aan taande de belangstelling. De laatste trainingen werden daarom maar afgeschaft.Boven van links naar rechts: Baer Savelkoul, Teun Michels, Josef Hoens, Sjang Kitzen,Leike Janssens, Harie Michiels, Thieu Thissen, Thieu Tholen, kapelaan Schnabel, Frits de Vries, Harie Haartmans,Onder van links naar rechts Door in het Panhuis, Zef Hoofwijk, Harie Savelkoul, Louis Schulpen en Pierre BrouwersToch speelde het eerste elftal in de competitie gedurende de eerste helft vrij goed. Het zag er zelfs naar uit dat Armada het tiende jaar van haar bestaan extra luister zou bijzetten met het behalen van het zoveelste kampioenschap. In de tweede competitiehelft keerde Vrouwe Fortuna Armada evenwel de rug en bleef het kampioenschap uit. Niettemin kon men tevreden zijn over het behaalde resultaat.Een troost was evenwel de goede prestatie van het jeugdelftal, dat op bijzonder fraaie wijze de titel in zijn afdeling veroverde. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan Harie Michiels eens een van de sterke krachten uit het eerste elftal.Het verkrijgen van een nieuw speelveld hield de gemoederen bezig in het seizoen 1946-1947. Wat de prestaties van het eerste elftal in de competitie betrof op het nippertje kon een plaats in de derde klasse van de inmiddels weer Koninklijke geworden Nederlandse Voetbal Bond behouden blijven. In het behoud van deze plaats had Jo Duijsens een belangrijk aandeel. Als student aan de geneeskundige faculteit van de Universiteit in Utrecht vond hij toch nog tijd en gelegenheid naar het Zuiden te komen om de kleuren van Armada te helpen verdedigen. Armada organiseerde in 1947 de "Beegter Vastelaovesrevuuj" zie hier onder het programma-boekjeVoor vergroten klik op boekje...Op 10 augustus vierde Armada hun 10 jarig bestaan. Tot de onderdelen van het feest behoorden een receptie, een grasbaanwedstrijd op het voetbalveld en een familieavond. De prestaties van het eerste elftal lieten in het jubileumjaar echter te wensen over. Inhet seizoen 1947-1948 kon de ploeg zich met moeite handhaven in de derde klasse. De bond eiste verder dat er een nieuw terrein moest komen. De resterende competitiewedstrijden mochten nog op het oude veld plaatsvinden, maar met ingang van het nieuwe seizoen dienden de lijnen op een andere grasmat te komen. Het zag er naar uit dat Armada de langste tijd had bestaan. Gelukkig kwamen er enkele oud Armadezen opdagen om de dreiging af te wenden. H.Savelkoul stelde zich in de tweede helft van het seizoen ondanks zijn drukke werkzaamheden als doelman beschikbaar. En Josef Hoens beloofde voldoende harmonicagaas om het speelveld af te rasteren.In het seizoen 1948-1949 bedankte M.Vencken als voorzitter. Voor zijn bijzondere grote verdiensten werd hem terecht het erelidmaatschap aangeboden. Iedereen kon en kan beamen, dat Tjeu van uitzonderlijke betekenis was voor de ontwikkeling van Armada in de eerste tien jaar van het bestaan. In het zelfde seizoen verliet ook kapelaan Schnabel als geestelijk adviseur de vereniging, omdat hij naar Holset vertrok. Hij werd opgevolgd door kapelaan Schutgens, die als oud voetballer onder de gegeven omstandigheden de juiste man op de juiste plaats was.De successen bleven bij het eerste en tweede uit. Gelukkig was het anders gesteld met de jeugdploeg. Zij werd in het seizoen 1948-1949 ongeslagen kampioen. Armada zou niet aan de competitie 1949-1950 mogen deelnemen indien de speelgelegenheid niet aan de eisen van de bond voldeed. Josef Hoens leverde het beloofde harmonicagaas voor de afrastering en Harry Honings (eveneens een van de oprichters) stelde een portie andere materialen beschikbaar om uit de impasse te geraken. Door de werkzaamheden van de leden J.Smeets, J.Hoofwijk, H.Honings, H.Consemulder, P.Swillens, M.Thissen, P.Panhuis, J.Panhuis, D.van Beek en firma Zwaans keurde de bond het veld goed.Bij het aanleggen van het terrein aan de Julianalaan staken de Armadezen zelfDe handen uit de mouwen. Aan die tijd herinnert bovenstaande foto van drie Spelers, gefotografeerd bij het bordje “Verboden Toegang”links H.Honings, Op het bordje Louis Schulpen en daarnaast Basje Smeets.Kennelijk had de algehele inzet van de reeds genoemde personen zijn uitwerking op de voetballende leden niet gemist. Was de animo voor de trainingen met het oog op het seizoen 1949-1950 zeer gering, dat veranderde toen het bestuur Damoiseaux uit Sittard voor vier maanden als trainer contracteerde. Intussen eiste de bond dat elke voetbalclub op haar veld over een kleedlokaal moest beschikken. Gelukkig stond Armada adermaal Harrie Honings paraat om te zorgen dat dit lokaal er kwam. Ook het eerste elftal in dat seizoen in de derde klasse bleef en ook het tweede elftal zich zij op nippertje wist te handhaven.Cafe “juliana” het clublokaal van Armada werd in latere jarengeëxploiteerd door de weduwe Til Stoffels-Kitzen (midden) dochter Jose en schoonzoon Zef Offermans.

Liedjes Revuuj klik voor vergroten...Clubhistorie

v.v.Armada Grevenbicht

Webmaster Harrie Claessen