Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Fotoalbum Links Video Overzicht v.v.Armada van 1936 tot heden Contact Opgericht 16 juli 1936 Geschiedenis voor Armada v.v.Armada van 1936 - 1940 Voetbal na 1945 Armada van 1996-2000 Armada van 2000-2003 Armada van 2003-2005  Armada van 2005-2006 70 jarig bestaan Voetbal tijdens de oorlog Armada van 1950-1960 Armada van 1960-1970 1970-1976 40 jarig bestaan Armada van 1976-1980 Armada van 1980-1982 Armada van 1986-1990 Armada van 1990-1992 1992-1996 60 jarig bestaan Armada van 2006-2007 Armada van 2008-2010 Armada van 2007-2008 1982-1986 50 jarig bestaan Trainers blikken terug op Armada Veteranen Armada Armada 75 jarig bestaan Armada van 2012-2013 Armada van 2014-2015 

v.v.Armada van 1936 - 1940

v.v.Armada van 1936-1940door Will J.PoulissenWat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde: in het eerste het beste seizoen stoomde Armada naar kampioenschap zonder ook maar een wedstrijd te verliezen. Een geweldig succes dat voor een zeer groot deel was te danken aan M.Vencken, die niet alleen als voorzitter maar ook als trainer optrad. Zijn aanpak was in die dagen reeds zo professioneel, dat ik er later nog heel vaak aan heb moeten denken, wanneer ik als sportjournalist vanaf de perstribune in talrijke Europese stadions de verrichtingen van wereldberoemde clubs gadesloeg. Op een welhaast onnavolgbare wijze wist “Tjeu”de spelers niet alleen technisch en tactisch te scholen, zijn psychologisch overwicht op alle spelers was tevens zo dominerend, dat de ploeg telkens met een “feu sacre” binnen de lijnen kwam waarvan de tegenpartij nooit terug van had. Door zijn gedegen trainingen op het veld en (in de winter) de indoortrainingen beschikte elke Armadees over een lichamelijke conditie, waarvan op de dag van vandaag zeer veel sportmensen niet aan kunnen tippen. Het lijkt wellicht overdreven, maar het was inderdaad zo. Na het behalen van het kampioenschap in de tweede klasse promoveerde Armada in het seizoen 1937-1938 naar de eerste klasse van de R.K.L.V.B. Ook in dit seizoen ging het met de vereniging crescendo. Het aantal leden steeg niet alleen van zestien naar ongeveer dertig, het werd ook drukker langs de lijnen. Was de gemiddelde opbrengst van de entreegelden in het voorgaande seizoen niet hoger dan f.6,- per wedstrijd, nu steeg dit gemiddelde tot f.10,-. Een kasstuk vormde de wedstrijd Armada – Guttecoven. Deze ontmoeting bracht de penningmeester f.70,- in de la. Bij een entreeprijs van vijftien cent per persoon betekend dit, dat er meer dan 450 betalende bezoekers aanwezig waren geweest.Natuurlijk keerde ook Guttecoven met een nederlaag naar huis terug. Armada was en bleef in de “winning mood”en stevende andermaal ongeslagen naar het kampioenschap in de eerste klasse. Die niet aflatende successen inspireerden de vereniging tot het aanleggen van een nieuw terrein. Om de kosten hiervoor te dekken organiseerde de club in het patronaat een Vlaamse kermis. De opbrengst hiervan was f 312,08. Helaas niet genoeg om de aanleg te bekostigen. Het bestuur besloot nu bij de familie Vencken een lening a f 500,- aan te gaan en hierna kon op 26 juni 1938 het terrein feestelijk worden geopend. Dat gebeurde met een wedstrijd tegen Caesar uit Beek. Armada won deze ontmoeting met 3-0, maar voordat het zover was bood de firma Zwaans een fraaie roodwitte clubvlag aan. Intussen had de vereniging na twee seizoennen een faam verworven die tot ver buiten de Beegter contreien reikte. Met deze faam startte de club in het seizoen 1938-1939 in de overgangsklasse van de R.K.L.V.B. Het zou een belangrijk seizoen worden, omdat bij een eventueel kampioenschap de weg vrij werd naar een plaats in de gelederen van de I.V.C.B., testijds de toporganisatie van de katholieke voetbalbeweging in Nederland. Onder de bezielende leiding van Tjeu Vencken deelde Armada weer de lakens uit. Op 30 april stonden voor de ploeg evenwel de “negentig minuten van de waarheid” op het programma, oftewel de beslissende wedstrijd tegen Wilskracht uit Lindenheuvel. Clubvlag geschonken door firma “Zwaans”Onder de gasten bevonden zich beroemdheden als Cor Reiners en Sjang Habets, die voordien in gerenommeerde Limburgse clubs hun voetbalsporen reeds lang hadden verdiend.Maar zie: ook zij konden niet voorkomen, dat H.Michels Armada na tien minuten een voorsprong bezorgde. Toen Wilskracht echter in de tweede helft een strafschop kreeg toegewezen leek er voor de Grevenbichtse supporters een wereld in elkaar te storten. Er viel een doodse stilte langs de lijnen toen Cor Reiners een aanloop nam om te trachten de gelijkmaker te scoren. Enkele seconden later steeg er een gejuich op, dat ver voorbij de “Sjloes in Bor”en de “Boejersbrok”bij Stokkum te horen was. Met een formidabele duik had Harry “De Zamp” Savelkoul het gevaar van de strafschop gekeerd. Harry de “Zamp”SavelkoulDe desillusie bij de bezoekers uit Lindenheuvel werd nog groter toen J.Michiels Armada op 2-0 bracht. Het werd de spelers van Wilskracht nu duidelijk dat hun supportersvoorbarig waren geweest met het meebrengen van de muziekinstrumenten, om het kampioensfeest muzikaal luister bij te zetten. De Grevenbichters wuifden na afloop van de strijd de Lindenheuvelenaren uit en hesen vervolgens de feestvlag in top. De vreugde maakte zich meester van elke oprechte Beegtenaar en het feit dat Armada de tweede klasse van de I.V.C.B had bereikt ging dan ook bepaald niet ongemerkt voorbij. De vereniging had inmiddels in de Grevenbichtse gemeenschap een opmerkelijke positie weten te veroveren. Was de club voor aanvang van het succesrijke seizoen al uitgebreid met een tweede elftal, het nieuwe kampioenschap leidde tot de oprichting van een supportersclub.

Kampioensfeest 1938Voorste rij knielend v.l.n.r.: Louis Schulpen, Harie Honings, Sjang Smeets, Sjang Michiels, Zef hoofwijk, Jozef Hoens, Jan Zwaans, Sjang Tholen, staand v.l.n.r.: Frans Hamers, Martien i/h Panhuis, Piet Hoofwijk, Sjang v/d Zanden, Rang Savelkoul, Wil Schulpen, Harrie Savelkoul, Thei Muurmans, Louis Thissen, Albert Stoffels, Geel Hochstenbach, Thieu Thissen, Jo Honings, Sjang Smeets, Willij Eurlings, Frits Demandt, Harie Savelkoul, Kees Swarts, Frits de Vries Mathieu Vencken.Clubhistorie

v.v.Armada Grevenbicht

Webmaster Harrie Claessen