Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Fotoalbum Links Video Overzicht v.v.Armada van 1936 tot heden Contact Opgericht 16 juli 1936 Geschiedenis voor Armada v.v.Armada van 1936 - 1940 Voetbal na 1945 Armada van 1996-2000 Armada van 2000-2003 Armada van 2003-2005  Armada van 2005-2006 70 jarig bestaan Voetbal tijdens de oorlog Armada van 1950-1960 Armada van 1960-1970 1970-1976 40 jarig bestaan Armada van 1976-1980 Armada van 1980-1982 Armada van 1986-1990 Armada van 1990-1992 1992-1996 60 jarig bestaan Armada van 2006-2007 Armada van 2008-2010 Armada van 2007-2008 1982-1986 50 jarig bestaan Trainers blikken terug op Armada Veteranen Armada Armada 75 jarig bestaan Armada van 2012-2013 Armada van 2014-2015 

Geschiedenis voor Armada

Geschiedenis voetbal voor Armada in GrevenbichtDoor Wil Deuss, Harrie Claessen en foto's van August Thissen.Voetbal is in Nederland de absolute volkssport nummer één. Honderdduizenden jongens, meisjes, mannen en vrouwen zijn er in het weekend mee bezig. Voetbal is er voor alle lagen van de bevolking. In de beginjaren van het voetbal rond 1875 was dit wel anders, want toen speelden alleen rijkeluiszoontjes voetbal. Pim Mullier was een van die voetballende rijkeluiszoontjes. Hij ontdekte voetbal in 1875 toen hij met zijn ouders op vakantie was in het chique Oostende. Engelse jongens speelden daar het bikkelharde rugbyfootball. In 1879, hij is dan 14 jaar, koopt hij in een Amsterdamse winkel een leren rugbybal en richt de eerste voetbalclub van Nederland op. De Haarlemse Football Club (HFC) bestaat nog steeds.Tien jaar later is hij één van de oprichters en de eerste voorzitter van de Nederlandse Atletiek en Voetbalbond( NAVB). In 1895 is er een afscheiding van de atleten en wordt de Nederlandse Voetbal Bond opgericht. Deze bond krijgt bij haar 40 jarig jubileum in 1929 van koningin Wilhelmina het predikaat Koninklijke Nederlandse voetbal Bond ( KNVB).Na de Eerste Wereldoorlog breekt voetbal definitief door als volkssport.De mobilisatie van dienstplichtige soldaten vanaf 1914 heeft ook bijgedragen aan de verspreiding van voetbal in Nederland. Elke voor de dienst opgeroepen man heeft in de vele actieloze uren ruim de gelegenheid om te voetballen. Het bestuur van de Nederlandse voetbalbond heeft al vanaf 1914 spelmateriaal en voetballectuur aan de gemobiliseerde troepen geschonken. Van degenen die tijdens de mobilisatie voor het eerst met voetbal in aanraking komen zal een deel na 1918 blijven voetballen.Tegen deze achtergrond is het voetbal ook in Grevenbicht terecht gekomen.Tijdens mijn onderzoek naar voetbalclubs uit het verleden heb ik er een vijftal kunnen achterhalen. Van een aantal o.a. Volharding zijn best nogal wat gegevens voorhanden, van andere is dit beduidend minder.RKVV JulianaDe eerste vermelding is er van augustus 1917. Buiten wat briefwisselingen met de gemeente zijn er niet veel gegevens voorhanden.Het bestuur van RKVV Juliana vraagt de gemeente in augustus 1917 vergunning tot het houden van voetbalseriewedstrijden.Om de kosten voor het uitoefenen van de voetbalsport te kunnen dekken richt de club in maart 1918 een verzoek tot de gemeente om een gesloten bal te mogen houden op paasmaandag 1 april van 4 tot 9 uur. De gemeente (burgemeester Math Kooten) geeft hier geen vergunning voor. Het mag wel indien het voor het publiek toegankelijk is en mits er de nodige maatregelen worden genomen.In juni 1918 richt Juliana zich weer tot de gemeente en vraagt om een tegemoetkoming. Gezien de abnormale tijdsomstandigheden (einde Eerste Wereldoorlog) zijn de benodigdheden voor te voetballen zeer in prijs gestegen. Van de club met voorzitter M. Savelkoul, secretaris Kitzen en commissarissen J. Stelten, P. Wintraeken E .Savelkoul, H. Tholen en A. Brouwers is hierna niets meer vernomen.VolhardingDe eerste vermelding / oprichting van Volharding is in 1918. Men nam deel aan de KLVB, de Katholieke Limburgse Voetbalbond. Op 30-11-1918 vindt in de derde klasse de wedstrijd Volharding tegen Vriendschap Beek plaats. Volharding wint met 2-1 en heeft volgens de krant alle leden van De Ster ( toen Obbicht) in zich opgenomen. In de derde klasse E speelde toen 5 ploegen : Vriendschap ( Beek), Volharding, Quick 2 ( Geleen ), Suestra ( Susteren) en IVS ( Berg aan de Maas). IVS trok in mei naar Grevenbicht om haar laatste match tegen Volharding te spelen. Toen de stand 0-1 in het voordeel der gasten was, ging de bal stuk, een reserve bleek niet aanwezig te zijn en Volharding gaf zich met 0 – 6 verloren.Verdere officiële mededelingen m.b.t. Volharding worden in augustus 1919 aangetroffen. Secretaris is dan dhr. M. Savelkoul (tevens consul) in de Houtstraat en het kleedlokaal was gelegen bij dhr. H. Kitzen tegenover de pastorie. Het terrein was toen op Stay. Over het clubcostuum werd het volgende vermeld : groene trui met witte boord en witte manchetten, witte broek. Het eerste elftal werd ingedeeld in de 2e klasse C en het tweede elftal vertoefde in de 3e klasse F.

Volharding 1917 -1918Voor v.l.n.r.: Zef Vencken, Guus Brouwers, Eugene Savelkoul, Maan Tholen.2e rij: Commies Coenen, Rang Savelkoul, Michel Spee, Fons Kitzen, Michel SavelkoulThei Kitzen en Gerome Helgers.

Volharding 1919-1920Voor zittend 1 ste rij:Gerome Helgers, Arthur Croonenberg, Fons Kitzen, Mil SavelkoulVictor Savelkoul, Commies Coenen. 2e rij zittend: Lei Spee,Michel Brouwers, Sjang Beek, Mathieu Brouwers, Maan Tholen, Michel Spee.Staand v.l.n.r.: Gerard Wintraecken, Eduard Beek, Rang Savelkoul, Jonke Stijnen, Gerard Borman, Michel Savelkpoul, Harie Hermans, Augus Kitzen en Sjaak Schillings.

Herhaaldelijk organiseerde Volharding seriewedstrijden, zo ook in 1919.Bij de organisatie van deze seriewedstrijden is ook de voetbalclub uit Stokkem vertegenwoordigd. Deze ploeg wint het toernooi en in optocht worden de winnaars naar het veer begeleid. Bij aankomst bij het veer vragen de Belgen of ze de Nederlandse vlag mee naar de overkant mogen nemen. Bij de overkant aangekomen wordt de begeleidende speler van Volharding in de Maas gegooid en de Nederlandse vlag wordt in brand gestoken. Een Zeeuwse krant spreekt hier haar schande over uit en duidt dit aan met de kop ‘Een gemene streek’.Er komen inmiddels steeds meer clubs, want men maakt trots melding van het feit dat de Limburgse Bond bloeit en dat er al 60 verenigingen zijn.In de gemeenteraadsvergadering van november 1920 komt de subsidieaanvraag van Volharding aan de orde. De burgemeester zelf wil hier geen initiatief in nemen en raadpleegt de raadsleden. Één raadslid wijst op de weinige aandacht die geschonken wordt aan de kerkelijke diensten en een ander raadslid is wel voor subsidie, omdat ‘omdat de voetbalsport de sport van de dag is’. Men wil uiteindelijk subsidie verlenen indien de verschillende elftallen zich tot een club vormen. Besloten wordt subsidie te verlenen voor het aankopen van ballen. Volharding was een club die regelmatig activiteiten ontplooide. In 1921 richt voorzitter Theunissen een brief naar de gemeente met het verzoek om een loterij te mogen organiseren. Het was de bedoeling om 1.000 loten te verkopen. Prijs per lot was 25 cent en als prijzen werden kunst-voorwerpen ingezet. Tevens wordt de problematiek rondom en veld aangehaald en oppert men het idee om een terrein in de kom van Grevenbicht te huren. Zou dit niet lukken dan verzoekt men beleefd om een bijdrage in de kosten van 75 gulden om zodoende uit de brand te zijn. ( zie brief). In de raadsvergadering wordt een request van de voetbalclub over subsidie aangehouden. Algemeen is men van mening dat niet op de gemeenteweilanden mag worden gevoetbald als het gras in de groei is. Na het seizoen 1921 – 1922 is het ineens stil rondom de club, men vindt Volharding niet meer terug in het adresboekje van de Limburgse Voetbal Bond en verschillende jaren worden ook geen uitslagenmeer teruggevonden in de oude archieven. Op 2 september 1930 volgt de inzegening van het nieuwe veld op de Kempenerweg. Toch blijft het terrein vanwege de Maas een probleem,want men spreekt de wens uit voor een voetbalterrein op een hoger gelegen deel. Spoedig hierna promoveert men naar de Eerste Klasse. Seizoen 1930 – 1931 is het laatste seizoen van de naamgeving V.V. Grevenbicht. Vanaf het volgende seizoen staat de club in alle overzichten weer geregistreerd als Volharding. Een roemruchte periode breekt aan. Schitterende wedstrijden volgen tegen o.a. Laura, RKONS en Chevremont . Bekende keeper uit die tijd was Ger Greijn. Ger kwam van Born en had voorheen gekeept bij VIOD Born en de Sittardse Boys. Hij werd herhaaldelijk gekozen in vertegenwoordigende elftallen en was meerdere malen keeper van het R. K. Limburgs Elftal. Op 24 juli 1935 werd hij door de gemeenteraad aangesteld tot gemeentesecretaris van Grevenbicht.Intussen is kapelaan van Loo in 1932 naar Schinveld vertrokken. Hij is dan 6 jaar een stimulerende adviseur van de voetbalclub geweest. Nieuwe adviseur wordt kapelaan Verkoulen. Bij zijn afscheid in oktober 1932 werd de onderstaande foto voor het clublokaal gemaakt. Dit clublokaal van Volharding was gevestigd aan de Boulevard 185 en had als aanduiding groot op de ramen staan : Café Restaurant Juliana, Kegelbanen W. Stoffelks – Kitzen. Het pand werd gebouwd in 1931 naar een ontwerp van Emile Savelkoul (architect en aannemer) uit ‘In Den Doel’ en stond bekend vanwege De Leeuws bieren en de Limonadefabriek. Seizoen 1932-1933 weet Volharding zich pas op het einde te handhaven in de 1e klasse RKF.Van deze Federatie van de R.K. voetbalbonden in Nederland was de IVCB onderdeel. De IVCB werd 24 april 1932 opgericht en had 5 afdelingen :Zuid 1 Limburg, Zuid 2 Noord Brabant , Oost Overijssel en Gelderland en West 1 en 2 Noord en Zuid Holland . De 5 kampioenen streden op het einde om de landstitel. Aangezien Volharding in deze eerste klasse A IVCB vertoefde, krijgt men enig idee van het hoge niveau van de Grevenbichtse voetbalclub.De totale indeling was van onder naar boven : Rooms Katholieke Limburgse Voetbal Bond 3e klasse, 2e klasse, 1e klasse, Overgangsklasse, en vervolgens de IVCB 2e klasse, 1e klasse (Volharding).Inmiddels heeft de club bij de gemeente wederom een verzoek ingediend om als vereniging erkend te worden en tevens vraagt men voor subsidie. De gemeente erkent Volharding en geeft 20 gulden als subsidie. Oktober 1933 beschikt Volharding over een nieuw kleedlokaal bij het terrein gelegen aan de Steenweg. Dit heeft de vereniging veel geld gekost, want men doet een oproep aan ‘voetbalenthousiasten om komende maanden morele en financiële steun door wedstrijden te komen zien niet buiten maar binnen de omheining.’

1e rij v.l.n.r. Hub Veders, Sjaak Pernot, Louis Smeets, Math Vencken, Martin Veders, Frans Roelofs, Wiel Jennen, Lei Hanssen, Harrie de Bruyn2e rij v.l.n.r. August Kitzen, Geel hochstenbach, Dr. Vic Duysens, Kapelaan van Loo, Louis Hoedemakers, Sjang Smeets, Fons Kitzen3e rij v.l.n.r. Theike Muurmans, Zef Demandt, Heinrich Schönrock, Chrit Savelkoul, Zef Pernot, Zef Ritzen, Eedje Swillens, Wim Stoffens, Door Cramers, Ger Greyn, Sjang Notermans, Huub Munsters, Gerome Helgers4e rij v.l.n.r. Twan Roelofs, Harrie Cramers, Men Hoofwijk, Eugene van Hinsberg, Paul Vencken, Willem Stoffels, Wiel Helgers, Harrie Deumens

Kapelaan Vercoulen is inmiddels geestelijk adviseur en na dhr. W. Demandt staat nu dhr. G Greijn als secretaris geregistreerd. Seizoen 1934-1935 vertoeft Volharding nog in de 1e klasse A. Tegenstanders zijn dan : Kerkrade, Chevremont, RKNAC Kerkrade, RKONS Schaesberg, Valkenburg, Caesar, RKVVL Maastricht, Kimbria Maastricht en de Sittardse Boys. Sportief gaat het een stuk minder. Na 10 wedstrijden heeft men 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld.De club organiseert op zondag 15 juni grote seriewedstrijden. . Opvallend zijn hierbij de uitgereikte prijzen : 1e prijs in de Eerste afdeling 11 zilveren armbandhorloges, 1e prijs Tweede afdeling 11 voetbalkoffers.Na een incident met de toen zo genoemde grenswachter in januari 1935, heeft de strafcommissie van de IVCB besloten dat Volharding de resterende thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Vervolgens wordt het elftal van Volharding in maart geschorst wegens het met opzet niet spelen en volgt degradatie naar de tweede klasse Seizoen 1935-1936 speelt men in de 2e klasse B tegen Almania, Obbicht, Amstenrade, Minor, Hoensbroek, Nivea Roermond, HVV en Heel. Vanaf januari 1936 zijn de wedstrijden van Volharding vervallen en zijn er geen gegevens meer.Inmiddels is Armada in 1936 opgericht en zal een kern van oud spelers van Volharding zich in 1938 bij de dan opgerichte club Longa voegen.Leuk is nog om te verleden dat op 30-04-1938 een vriendschappelijke wedstrijd werd gespeeld tussen Armada en Oud Volharding. De deelnemende spelers waren toen :Armada : H. Savelkoul, J. Tholen, L. Schulpen, J. Hoofwijk, J. Michiels, J. Zwaans, J. Hoens, H. Michiels, H. Thissen, J. Smeets, L. Janssen Volharding : G. Greijn, J. Pernot, Th. Cramers, F. Singels, P. Vencken, A. Roelofs, J. Kitzen, H. Munsters, A. Sprenkels, J. van Hinsberg, G. Smeets.VV ExcelsiorVan deze club vinden we alleen gegevens terug in 1924 en 1925. Deze vereniging heeft als een soort overgang gefungeerd tussen de eerste verdwijning van Volharding en de oprichting van V.V. Grevenbicht en de V.V. Beeghter Boys. De ligging van het terrein was op de Steenweg en het kleedlokaal bevond zich bij dhr. F. Brouwers aan de Maas. Als kleuren voor het clubkostuum had men een zwarte trui met zwarte broek en als secretaris fungeerde dhr. L. Spee Houtstraat Grevenbicht.Vanwege een voetbalfeest op 21 september 1924 vraagt de club om afsluiting van de weg vanaf Frederik Niessen tot aan de 1e brug te Geneer. Het feest zou van 2 tot 6 in de feestweide van Th. Ruber gehouden worden en beide plaatselijke muziekgezelschappen zouden hun medewerking verlenen.Nadat Excelsior namens het bestuur vraagt tot erkenning der gemeente Grevenbicht per 1 januari 1925 is er niets meer vernomen. De club heeft seizoen 1924 – 1925 in de 2e klasse F van de R.K. Limburgse Voetbalbond gespeeld met als tegenstanders Almania 2, Neerbeek en RKEFC 2Het bestuur bestond uit : J. Brouwers, H. Pernot, L. Savelkoul en Leo Spee (secretaris)In de seizoenen 1925 – 1927 is er geen georganiseerd voetbal in Grevenbicht geweestVV Beeghter BoysDeze club heeft maar goed anderhalf jaar bestaan. Men speelde van augustus 1927 tot februari 1929 op het huidige terrein van Armada op Staai. Het kleedlokaal bevond zich aan de Kerkstraat 163 en secretaris was seizoen 1927 – 1928 dhr. Chr. Savelkoul Houtstraat 127 en het laatste seizoen dhr. A. Tholen, Kerkstraat 168. Het clubkostuum was : zwartwitte trui, zwarte broek en kapelaan van Loo was geestelijk adviseur. Men speelde in de klasse 2F en had als tegenstanders Buchten, Diectra (Dieteren), Suestra (Susteren), Holtum, Viod 2 (Born), RIA (Nieuwstadt), VVV Grevenbicht 2 en OVCS 3.

Inmiddels is de V.V. Grevenbicht sportief aan een geweldige opmars begonnen. Na de promotie in 1929 speelt men op 8 maart 1930 in de tweede klasse F tegen Valkenburg. De volgende spelers kwamen in die wedstrijd uit : H. Brouns, F. Singels, J. Pernot, Th. Cramers, W. Klee, M. Pernot, P. Vencken, J. Corvers, J. Vencken, A. de Groen en J. Helgers.Midvoor Jozef Vencken, door velen nu nog beschouwd als zijnde één der beste spelers die Grevenbicht ooit gehad heeft, komt in augustus 1930 veel te jong te overlijden(zie ‘In memoriam’ uit de Sport Illustratie).

Voor groter klik op foto...

LongaLonga werd opgericht in december 1938 en de einddatum was juni 1941. De club heette eerst Geel Rood, was een nieuwe club naast Armada en de kern bestond uit oud spelers van Volharding. Men voetbalde aan de Steenweg en het kleedlokaal was gevestigd aan de Markt 119. Het clubkostuum was : geelrode trui met witte broek. Geestelijk adviseur was pastoor Schreurs en secretaris was achtereenvolgens dhr. F. Smeets Markt 116 en H. de Bruijn Markt 22.Seizoen 1938-1939 speelde men in de 1e klasse LVB en men werd meteen kampioen. Op Pinkstermaandag 29 mei 1939 speelde men met Jupiter uit Roermond en White Star uit Maastricht om het kampioenschap van Limburg. In deze poule werd men derde.Het volgende seizoen voetbalde men in de RKLVB Overgangsklasse.Voorzitter was W. Demandt en leden W. Helgers, Fr. Notermans, H. Hamers, J. Corvers, N. Bours, F. Singels, H. Brouwers en A. Sprenkels (aanvoerder).Met de komst van de Duitse bezetter verdwenen ook de diverse sportbonden in Nederland.Vanaf 1 augustus 1940 vonden er fusies plaats tussen de neutrale en confessionele bonden en gingen alle bonden op in de Nederlandse Voetbal Bond N.V.B.

Beeghter Boys 1927Onder knielend: Theike Muurmans, tegenst.,tegenst., Zef Corvers,tegenst., tegenst., Zef Pernot, tegenst., tegenst., tegenst., Sjang Schoutissen, Gerome HelgersStaand v.l.n.r.:Piet Vencken, Victor Duijsens, Lei Spee, tegenst., Coenen, Kaplaan van Loo, Harie Brouns,tegenst., tegenst., Zefke Vencken, tegenst., Frits Singels, Michel Pernot, Door Cramers, Jan Singels, Geel Hochstenbach, Alfons Kitzen.

Voor groter klik op brief...

"Torpieja" 1928.Een jeugdteam waar later diverse grote spelers uit voortkwamen. De clubnaam kwam van de straatnaam " 't Torp" een verbastering van de vroegere Dorpstraat, thans Peperstraat geheten.

Zittend van links naar rechts: Louis Thissen, Twan Smeets, Mil Schreurs, Sjanke in 't Panhuis, Wielke Kusters en Cla Thissen.Staand van links naar rechts: Mathieu Smeets, Mathieu Thissen, Huub Jennen, Wiel Kitzen en Sander Kitzen.Clubhistorie

v.v.Armada Grevenbicht

Webmaster Harrie Claessen