Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Fotoalbum Links Video Overzicht v.v.Armada van 1936 tot heden Contact Opgericht 16 juli 1936 Geschiedenis voor Armada v.v.Armada van 1936 - 1940 Voetbal na 1945 Armada van 1996-2000 Armada van 2000-2003 Armada van 2003-2005  Armada van 2005-2006 70 jarig bestaan Voetbal tijdens de oorlog Armada van 1950-1960 Armada van 1960-1970 1970-1976 40 jarig bestaan Armada van 1976-1980 Armada van 1980-1982 Armada van 1986-1990 Armada van 1990-1992 1992-1996 60 jarig bestaan Armada van 2006-2007 Armada van 2008-2010 Armada van 2007-2008 1982-1986 50 jarig bestaan Trainers blikken terug op Armada Veteranen Armada Armada 75 jarig bestaan Armada van 2012-2013 Armada van 2014-2015 

Armada van 2008-2010

Armada van 2008-2010Door Harrie ClaessenSamenstelling van de vereniging in het seizoen 2008-2009: Het hoofdbestuur bestond uit de volgende personen: Voorzitter; Harrie Bruisten, secretaris; Wendy Daniëlse en penningmeester; Frans Fredrix en de overige leden Ger Driessen, Jack Schoffelen, Peter Coumans, Hen Tummers en gedeeltelijk Mart Tholen en Mara Savelkoul. Daarnaast functioneerden er een aantal commissies/werkgroepen: Jeugdcommissie: Mara Savelkoul, samen met een fors aantal jeugdleiders/begeleiders. Commissie onderhoud en materialen: Jack Schoffelen,Peter Coumans, Jos Lemmens, Frans Notermans, Harrie Erkens, Jo Storcken, Frans Stelten Lei Corten en Harrie Claessen. Beregeningsgroep. Onder leiding van de groene brigade en Jos Lemmens, hebben ook dit jaar weer een aantal vrijwilligers er weer voor gezorgd dat op gepaste momenten de velden evenals de tussenstrook van het benodigde water werd voorzien. In het verslagjaar werd er door Harrie Claessen bij de thuiswedstrijden een bulletin gemaakt met interessante informatie omtrent spelers, sponsors en pupil van de week. Voetbaltechnische zaken kwamen aan de orde in het reguliere overleg tussen de hoofdtrainer met zijn assistenten en de leiders van de seniorenteams. Namens het bestuur waren Mart Tholen en Peter Coumans bij de voetbaltechnische zaken betrokken. Competitieresultaten: Senioren Armada nam met 5 seniorenteams en 1 damesteam deel aan de competitie. Armada 1 10e plaats, Armada 2 4e plaats, Armada 3 5e plaats, Armada 4 2e plaats, Armada 5 6e plaats en de dames 4e plaats. Junioren: Armada/Obbicht com A1 7e plaats, Armada B1 7e plaats, Armada C 1 1e plaats Armada C2 11e plaats, Armada D1 3e plaats, Armada E1 1e plaats, Armada E2 6e plaats, Armada F1 10e plaats, Armada F2 5e plaats, Armada F3 7e plaats en MF waar geen standen van worden bijgehouden. Competitie: Bij de start van de competitie in september 2008 was Armada, met uitzondering van de A-categorie, in alle overige categorieën weer met een of meerdere teams vertegenwoordigd. In de tweede helft van de competitie, na de winterstop hebben zowel de C1 als de E1 het kampioenschap behaald. Er werden dit jaar weer diverse activiteiten door de teams georganiseerd. Verder nog een mossel avond, darttoernooi, feestavond, kaartavond en het 5-tallentoernooi. Door de jeugd werden diverse activiteiten georganiseerd.De kleedlokalen werden opgeknapt door de groene brigade en enkele vrijwilligers, de coördinatie was in handen van Leo Corten en Harrie Claessen. Op 4 april werden de kleedlokalen feestelijk geopend door wethouder Pieter MeekelsOpening van onze nieuwe kleedlokalen op 4 april 2009Groene brigade in werkkleding van rechts naar links Frans Stelten-Harrie Erkens-Frans Notermans-Leo Corten -Jo Storcken en Harrie ClaessenEen zwarte periode in de historie van onze club werd het seizoen 2009-2010. In mei 2009 werd er door enkele leden een handtekeningactie georganiseerd voor het oproepen van een extra ledenvergadering omdat ze het niet eens waren met de gang va zaken binnen de vereniging. Er werd een commissie samengesteld die als opdracht kreeg om de problemen te inventariseren. Deze commissie heeft met alle geledingen binnen de vereniging gesprekken gevoerd om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen. Van hun bevindingen werd een eindverslag opgemaakt met aanbevelingen aan het bestuur. Met als gevolg het aftreden van het huidige bestuur en het opstappen van de technische staf, dus een moeilijke taak voor het a.i. bestuur voor het komend seizoen.Samenstelling vereniging: Armada telde in het verslagjaar 296 leden (peildatum 01-09-2010) . Het a.i. hoofdbestuur bestond uit de volgende personen:Voorzitter; René van Zadelhoff, secretaris; Wendy Daniëlse, penningmeester; Frans Fredrix en de overige leden Peter Schoutrop, Harrie Claessen, Bart Pepels, Ralf Lacroix en Bert van Wegberg. Waarvan er een aantal gedurende het seizoen zijn uitgestapt. Daarnaast functioneerden er een aantal commissies/werkgroepen: Jeugdcommissie: Bert van Wegberg, samen met een fors aantal jeugdleiders/begeleiders. Jeugdbeleid t.a.v. de samenwerking met Obbicht; Bert van Wegberg, Paul Meekels, Peter Coumans, Erik Mulleners. Jan Jetten, Harrie Claessen en Ralf Lacroix. Commissie onderhoud en materialen: Peter Coumans, Jos Lemmens, Frans Notermans, Harrie Erkens, Jo Storcken, Frans Stelten Lei Corten en Harrie Claessen. Beregeningsgroep.Onder leiding van Leo Corten en Harrie Claessen , hebben ook dit jaar weer de velden evenals de tussenstrook van het benodigde water voorzien. Voetbaltechnische zaken kwamen aan de orde in het reguliere overleg tussen de hoofdtrainer met zijn assistenten en de leiders van de seniorenteams. Namens het bestuur was Ralf Lacroix bij de voetbaltechnische zaken betrokken. Als nieuwe hoofdtrainer werd oud prof Jerry Taihuttu aangesteld met als hulptrainer Hans Brouwers. Iedereen was zeer positief over de trainingsaanpak van onze nieuwe trainer, en meer als 30 spelers op een training was normaal. Echter de resultaten bleven uit in de competitie. Boven van links naar rechts: Hulptrainer Hans Brouwer-Grensrechter Ralf Lacroix-Trainer Jerry Taihuttu-Bart Janssen-Geert Schurgers-Eloy Caelen-Rob Kitzen-Roel Dullens-Vincent Vossen-Rick Dullens-Koen Deuss-Brian Arntz-Allessandro Rizzi-Sponsor van Oost-voorzitter Rene van Zadelhoff.Onder van links naar recht Stijn Geelen-Mark Tholen-Rick Hanssen-Jeroen Drummen-Roel Schonbrodt-Tom Kitzen-Maarten Salden-Stef Geelen-Dave Michiels-Sjoerd Biesmans. Niet op deze foto Geert Heutmekers-Twan Geelen–Thom Geelen-Casper Vossen-Bart Biesmans-Vincent Savelkoul-Wesley Heijnen en de leiders: Jean Lemmens-Sylvio de Bruin en Harrie Claessen.We werden opgeschrokken door het plotseling overlijden van ras Armadees Jack SchoffelenCompetitieresultaten: Senioren Armada nam met 4 seniorenteams en 1 damesteam deel aan de competitie. Armada 1 degradatie naar 5e klasse, Armada 2 2e plaats, Armada 4 is kampioen geworden, Armada 5 6e en de dames eindigden op een mooie 2e plaats. Junioren: Bij de start van de competitie in september 2009 was Armada, met uitzondering van de A-categorie, in alle overige categorieën weer met een of meerdere teams vertegenwoordigd. In de eerste helft van de competitie, voor de winterstop hebben zowel de E1 als de F2 het kampioenschap behaald en de E2 in de tweede helft van het seizoen.Alle team’s organiseerden weer diverse activiteiten. Ook bij de jeugd kwamen de jaarlijkse activiteiten weer teug. Van 2 t/m 5 april 2010 nam de B en C-jeugd deel aan de Tønder Hydro Cup in Denemarken georganiseerd door Peter Schoutrop. Deze reis werd de veertiende keer georganiseerd door v.v. Armada.De al gehele sfeer in de vereniging kan wel als zorgwekkend worden omschreven. De onrust binnen de vereniging heeft het hele seizoen geduurd en heeft er voor gezorgd dat het besturen van vv Armada geen makkelijk job is geweest. Het blijkt steeds moeilijker mensen te motiveren om vrijwilligers werk bij vv Armada te doen.Verder werd er door Harrie Claessen een beleidplan, beleid en technischeplan voor de jeugd en omschrijving van taken beschreven.Armada 4 kampioen: Boven van links naar rechts: leider Bert van Wegberg-Grensrechter Frank Leinders-Bart Pepels–Guy Binten-Rob Canten-Luuk Claessen-Guido Vliex- Dennis van de Bergh-Ivo Held-Jeroen VossenLeider Chris Scheepers-Helmi van Nuil-Rubin Nelissen. Onder: Tim Caanen-Roger Hanssen-Ed van de BerghMike Glaesmaekers-Leon Stelten-Frank Scheepers-Bart Heffels en Paul Kitzen.Niet op de foto: Ralf Lacroix-Roel Kitzen-Roy Meuwissen-Levi Nelissen en Wouter Lemmens.Clubhistorie

v.v.Armada Grevenbicht

Webmaster Harrie Claessen