Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Fotoalbum Links Video Overzicht v.v.Armada van 1936 tot heden Contact Opgericht 16 juli 1936 Geschiedenis voor Armada v.v.Armada van 1936 - 1940 Voetbal na 1945 Armada van 1996-2000 Armada van 2000-2003 Armada van 2003-2005  Armada van 2005-2006 70 jarig bestaan Voetbal tijdens de oorlog Armada van 1950-1960 Armada van 1960-1970 1970-1976 40 jarig bestaan Armada van 1976-1980 Armada van 1980-1982 Armada van 1986-1990 Armada van 1990-1992 1992-1996 60 jarig bestaan Armada van 2006-2007 Armada van 2008-2010 Armada van 2007-2008 1982-1986 50 jarig bestaan Trainers blikken terug op Armada Veteranen Armada Armada 75 jarig bestaan Armada van 2012-2013 Armada van 2014-2015 

1970-1976 40 jarig bestaan

Armada 1970-1976, 40 jaar bestaan.Door Will J.Poulissen.Twee Seizoenen 1969-1970 en 1970-1971 kwam Armada in de derde klasse uit. In 1970 kreeg de vereniging echter te kampen met moeilijkheden op bestuurlijk niveau. Deze moeilijkheden bereikten hun hoogtepunt tijdens de jaarvergadering op 17 augustus van dat jaar. Kort voor de start van de nieuwe competitie stelden zich enkele leden beschikbaar voor een bestuursfunctie. Dit leidde tot een uitgebreide verkiezing, waarbij de volgende personen voor een functie in aanmerking kwamen.: J.Cramers, V.Goossens, R.Mertens, G.van Es, L.Savelkoul, P.Pernot, H.Genders, P.Deuss, H.Mulleners, M.in ’t Panhuis, en C.Schreurs. Een en ander had tot gevolg dat J.Hoofwijk die tot dan toe ruim twintig jaar als voorzitter had gefungeerd, niet werd herkozen. Hij bedankte als lid en werd nadien opgevolgd door R.Mertens. De verkiezing had voor de nodige deining gezorgd, maar toch werd met frisse moed aan de competitie voor het seizoen 1970-1971 begonnen. Helaas liep deze competitie op een grote desillusie uit. Armada bezette na afloop de twaalfde plaats en moest weer terugkeren naar de vierde klasse KNVB . In deze klasse kwamen de Armadezen uit gedurende de seizoenen 1971-1972 (zesde), 1972-1973 (negende), 1973-1974 (vijfde) en 1974-1975 (twaalfde).Met trainer Jac Maas en leider M.Hanssen, spelers Jean Stelten, Math Veders, Harrie Kitzen, Jan Kitzen, Jos van de Bergh, Henri Coumans, Henk Kitzen, Jos Thissen, Jan Janssen, Harry Verhaegh, Lei Corten 2, Hub Mullens,Lei Corten 1, Harrie Claessen en grensrechter Harie Mulleners.In laats genoemde seizoen betekende de twaalfde plaats tevens de laatste plaats en opnieuw terug naar af. De degradatie bracht de roodwitten opnieuw in de eerste klasse van de Afdeling Limburg.Op 1 februari 1975 opende Armada haar eigen clubhuis, dat door eigen krachten en in eigen beheer tot stand kwam. Hier een opname aan de gezellige bar, met de huidige voorzitter C.Schreurs als barkeeper. Tegen wil en dank moesten de Armadezen in het seizoen 1975-1976 aantreden in de van vroeger bekende omgeving. Intussen wierp het 40 jarig bestaan van de vereniging zijn schaduwen vooruit. Nadat het eerste elftal aan het einde van de competitie beslag legde op de zesde plaats konden zich bestuur en spelers concentreren op het jubileum, dat 25, 26, 27 en 28 juni 1976 werd gehouden.Met veel feestvertoon werd het 40 jarig bestaan gevierd. Daarbij konden bestuur en spelers constateren, dat de Beegter bevolking ook in minder goede tijden de vereniging trouw was.Voorzitter Camille Schreurs kreeg bij gelegenheid van het jubileum een Koninklijke onderscheiding en tevens werd de vereniging vereerd met een bondsvlag. Bij gelegenheid van het 40 jarige bestaan van Armada in 1976. Werd destijds voorzitter Camille Schreurs koninklijk onderscheiden de toenmalige burgemeester van Grevenbicht, F.Loefen, speldde hem de versierselen op de revers van de jas.Clubhistorie

v.v.Armada Grevenbicht

Webmaster Harrie Claessen